• YONEX ASTROX-39 羽球拍-丈青藍[附原廠拍袋]
   • 品 牌:
   • YONEX 優乃克
   • 商品編號:
   • ASTROX-39
   • 定 價:
   • $2,000

   • 會 員 價:
   • 1,400
   • 商品規格:
   • 4U - 完售
   • ASTROX 系列拍

ASTROX 39 (穿線拍)

彈性: Stiff

拍框: Graphite/Nanomesh NEO/Tungsten

中管: Graphite/Nanomesh NEO

長度: 10mm longer

拍重/握把尺寸: 4U (Ave.83g) G5

建議穿線磅數: 4U 20~28lbs

顏色: SAPPHIRE NAVY (512)

品號: AX39TGE

Made in Taiwan

建議售價: NT$2,000元